Bohrs postulat

Bohrs första postulat

Varje atom system har bara en serie stabila och stationära elektronenergier och vid energiförändring så förändras systemet

Bohrs andra postulat
Vid emission or absorption av en foton motsvarar energiförändringen i systemet
den absorberande eller emitterade fotonenergin ges av

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se