Bohrs postulat

Bohrs första postulat
Varje atom system har bara en serie stabila och stationära elektronenergier och vid energiförändring så förändras systemet

Bohrs andra postulat
Vid emission eller absorption av en foton motsvarar energiförändringen i systemet den absorberande eller emitterade fotonenergin 

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se