Magnetisk kraft - På laddning i rörelse

\[ F = Q \cdot v \cdot B \]

  • Q = Laddning
  • B = Magnetisk flödestäthet
  • v = Hastighet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se