Bromsstrålning

\[ \lambda_{\text{min}} = \frac{hc}{eU} \]

  • \( \lambda_{\text{min}}\) = röntgenstrålning kortaste våglängd
  • U = elektronernas accelerationsspänning
  • h = Plancks konstant
  • c = ljusets hastighet i vakuum
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se