Elektrisk energi

\[ E = U I t = RI^2 t = \frac{U^2 t}{R} \]

  • E = Energi
  • U = Spänning
  • R = Resistans
  • I = Ström
  • t = Tiden
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se