Uppladdning av kondensator

\[ U_C = U - U\cdot \text{e}^{-\frac{t}{R \cdot C}} \]

\[ I = \frac{U}{R} \text{e}^{-\frac{t}{R \cdot C}} \]

  • \( U_C \) är spänningen över kondensatorn
  • I = Strömmen
  • U = Batterietsspänning
  • R = Resistansen i kretsen
  • C = Kondensatorn kapacitans
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se