Värme

\[ Q = C \Delta T \]
\[ Q = cm\Delta T \]
\[ Q = \ell_s m \]
\[ Q = \ell_a m \]

  • Q = den överförda värmemängden
  • C = värmekapacitans
  • c = värmekapaciteten
  • m = massa
  • \( \Delta T\) = temperaturändring
  • \( \ell_s \) = smältentalpitet
  • \( \ell_a \) = ångbildningsentalpitet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se