Verkningsgrad

\[ \nu = \frac{E_{\text{nyttig}}}{E_{\text{tillförd}}} = \frac{W_{\text{nyttig}}}{W_{\text{tillförd}}} = \frac{P_{\text{nyttig}}}{P_{\text{tillförd}}} \]

  • \( \nu \) = verkningsgrad
  • \( E_{\text{nyttig}} \) = hur mycket energi som gå till det det ska
  • \( E_{\text{tillförd}} \) = hur mycket energi som är tillförd
  • \( W_{\text{nyttig}} \) = hur mycket arbete som gå till det det ska
  • \( W_{\text{tillförd}} \) = hur mycket arbete som är tillförd
  • \( P_{\text{nyttig}} \) = hur mycket effekt som gå till det det ska
  • \( P_{\text{tillförd}} \) = hur mycket effekt som är tillförd
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se