Inducerad spänning i en spole

\[ U = - N\frac{d \Phi }{dt} \]

  • \( \Phi \) =  magnetiska flödet
  • N = antalet varv
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se