Effekt

\[ P = F_s \cdot v = \frac{\Delta W }{\Delta t} \]

  • \( F_s \) = kraftens komponent i rörelseriktningen
  • v = hastigheten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se