Permeabilitet

\[ \mu = \mu_r \cdot \mu_0 \]

  • \(\mu\) = permeabilitet för vakuum (\(\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs / Am}\))
  • \( \mu_r \) = permeabilitetstalet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se