Rörelse

\[ E_k = E_{\text{tot}} - E_0 \]

  • \( E_k \) = kinetisk energi
  • \( E_{\text{tot}} \) = total energi
  • \( E_0 \) = viloenergi
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se