Resonans för elektrisk svängningskrets

\[ f= \frac{\omega}{2\pi } = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \]

  • L = Spolens induktans
  • C = Kondensatorns kapacitans
  • \( \omega \) = Vinkelhastigheten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se