Dopplereffekten (för ljus)

\[ \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{f_0}{f} =\frac{\sqrt{1 +
\frac{v}{c}}}{\sqrt{1 - \frac{v}{c}}} \approx 1 + \frac{v}{c} \]

  • \( \lambda_0 \) = den utsända våglängden
  • \( \lambda\) = den mottagna våglängden
  • v = mottagarens hastighet jämfört med ljuskällan, räknas positiv bort från ljuskällan
  • c = ljusets hastighet

Approximationen gäller bara om v är mycket mindre än c, (\( v\ll c \)).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se