Inducerad spänning

\[ U = \ell v B \] eller \[ e = \ell v B \]

  • \( \ell \) = Stavens längd
  • v = Stavens hastighet
  • B = Magnetisk flödestäthet

Alla tre måste vara inbördes vinkelräta mot varandra.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se