Svängningarnas frekvens

\[ f_{ \text{ svängning}} = |f_1 - f_2| \]

\( f_1 \) = frekvensen hos den första ljudkällan
\( f_2 \) = frekvensen hos den andra ljudkällan

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se