Snells lag - brytningslagen

\[ n_1 \sin(\alpha_1) = n_2\sin(\alpha_2) \]

  • \(n_1\) = brytningsindex för det ingående mediet
  • \(n_2\) = Brytningsindex för det utgående mediet
  • \(\alpha_1\) = infallande vinkel
  • \( \alpha_2 \) = utgående vinkel
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se