Hookes lag

\[ F = k\cdot \Delta \ell \]

  • k = fjäderkonstant (beroende på fjädern)
  • \(\Delta\ell\) = förändringen i avstånd av fjädern jämfört med dess jämnviktsläge.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se