Potentiell energi i en fjäder

\[ E_p = \frac{k \cdot \Delta \ell^2 }{2} \]

  • k = fjäderkonstant (beroende på fjädern)
  • \(\Delta\ell\) = förändringen i fjäderns längd jämfört med dess jämnviktsläge.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se