Impulslagen

\[ \mathbf{F} \Delta t = mv -mv_0 \]

  • \(\mathbf{F} \) = medelkraften
  • \(\Delta t\) =  förändringen av tiden
  • m = massan
  • \(v\) =hastigheten
  • \(v_0\) =grundhastigheten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se