Coulombs lag

\[ F = k \frac{|Q_1Q_2|}{r^2} \]

  • \( k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \) = Coulombs konstant
  • \( Q_1 \) = Laddning ett
  • \( Q_2 \) = Laddning två
  • r = Radien mellan de båda laddningarnas centrum
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se