Kraftmoment

\[ \text{M} = F \cdot l \]

  • F = kraften
  • l = momentarm

 

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se