Resistans hos ledningstråd

\[ R = \rho \frac{\ell}{A}  \]

  • \(\rho\) = Resistiviteten
  • \(\ell\) = Trådens längd
  • A = Tvärsnittsarea
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se