Destruktiv interferens

Desstruktiv interferens sker då

\[ \Delta s = \left( k + \frac{1}{2} \right) \cdot \lambda \]

  • \( \Delta s \) = vägskillnaden
  • \( \lambda \) = våglängden
  • k = något positivt heltal ( k = 0, 1, 2, 3, ...)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se