Fotonens rörelsemängd

\[ p_{\text{photon}} = \frac{h}{\lambda} \]

  • h = Plancks konstant
  • \( \lambda \) = våglängden
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se