Hydrostatiskt tryck

\[ p = \rho h g \]

  • h = vätskedjupet
  • g = gravitationsaccelerationen
  • \( \rho\) = densiteten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se