Centripetalkraft

\[ F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2 = 4\pi^2mf^2r = \frac{4\pi^2 mr}{T^2} \]

  • m = massa
  • v = hastighet
  • r = radie
  • \( \omega \) = vinkelhastighet
  • f = frekvens
  • T = omloppstid
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se