Harmonisk svängningsrörelse

\[ s = \hat{s} \cdot \sin(\omega t + \psi) \]

  • \( \hat{s} \) = amplitud
  • \( \psi \) = konstant vinkel
  • \( \omega = \sqrt{\frac{k}{m} } \)
  • \( T = 2 \pi \sqrt{\frac{m}{k}} \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se