Harmonisk svängningsrörelse

\[ s = \hat{s} \cdot \cos(\omega t + \psi) \]

  • \( \hat{s} \) = amplitud
  • \(\omega\) = vinkelhastighet  (\( \omega = \sqrt{\frac{k}{m} } \))
  • \(t\) = tid
  • \( \psi \) = konstant vinkel
  • \(T\) =  (\( T = 2 \pi \sqrt{\frac{m}{k}} \))
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se