Spänning - Potential

\[ U = \Delta V \]

  • U = spänning
  • \( \Delta V \) = Förändringen av potential
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se