Rödförskjutning

\[ z = \frac{\lambda_{observerad} - \lambda_{emiterad}}{\lambda_{emiterad}} = \frac{\sqrt{1 + \frac{v}{c}}}{\sqrt{1- \frac{v}{c}}} - 1 \]

  • \( \lambda_{observerad} \) = våglängden
  • \( \lambda_{emiterad} \) = vilovåglängden

Då \(v\) är mycket mindre än \(c\) så gäller följande approximation:

\[z \approx \frac{v}{c}  \text{ då } v\ll c   \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se