Newtons lagar

 1. Newtons första lag
  Varje kropp förblir i dess tillstånd så länge den inte har någon yttre kraft som verkar på den.
 2. Newtons andra lag
  Den samlade kraften på ett objekt är lika med dess massa tillsammans med accelerationen.
  Vilket kan skrivas matematisk på följande sätt,
  \[ \mathbf{F} = m \cdot a. \]
  \(F\) = kraften
  \(m\) = massan
  \(a\) = accelerationen
 3. Newtons tredje lag
  När en kropp utövar en kraft på en annan kropp så kommer den
  andra kroppen samtidigt utöva en kraft på den första kroppen
  med samma kraft och motsatt riktning.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se