Rörelseenergi i en ideal gas

\[ E_k = \frac{3R\cdot T}{2} \]

  • \( E_k \) = rörelseenergi
  • R = Boltzmanns konstant
  • T = absolut temperatur mätt i Kelvin
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se