Bindningsenergi

\[ E = \Delta m c^2 \]

  • E = Energi
  • \( \Delta m \) = förändring i massan
  • c = ljusets hastighet i vakuum
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se