\( \beta\) - sönderfall

Vi har tre typer av betasönderfall: den första kallar vi för \( \beta^-
\)-sönderfall (beta minus-sönderfall), den andra kallas för \( \beta^+
\)-sönderfall (beta plus-sönderfall), och den sista är elektroninfångning.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se