Magnetisk flödestäthet

Kring oändligt lång rak ledare

$$B=\frac{\mu \cdot I}{2\pi r}$$

 • \( \mu \) = permeabilitet
 • I = ström
 • \(r\) = avstånd till ledare

Platt cirkulär spole

$$B= \frac{\mu \cdot N \cdot I}{2r}$$

 • \(B\) = magnetisk flödestäthet
 • \( \mu \) = permeabilitet
 • \(N\) = antal varv
 • \(I\) = ström
 • \(r\) = radie på spole

Långsträckt spole

$$B= \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l}$$

 • \(B=\) magnetisk flödestäthet
 • \(\mu=\) permeabilitet
 • \(N=\) antal varv
 • \(I=\) ström
 • \(l=\) längd
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se