Kinetisk gasteori

\[ p\cdot V = \frac{N\cdot m \cdot v^2}{3} \]

  • p = tryck
  • V = volym
  • N = antal molekyler
  • m = massa
  • v = hastighet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se