Magnetisk kraft - På strömförande ledare

\[ F = I \cdot l\cdot B \]

  • \(I\) = Ström
  • \(B\) = Magnetisk flödestäthet
  • \(l\) = Längd
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se