Viloenergi

\[ E_0 =mc^2 \]

  • \(E_0\) = viloenergi
  • m = massa
  • c= ljusets hastighet i vakuum
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se