Lägesenergi

\[ E_p = mgh\]

  • m = massa
  • g = gravitationsaccelerationen
  • h = höjden från utgångspunkten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se