Tidsdilatation

\[ t_j = t_o \gamma \]

  • \( \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}} \)
  • v = hastigheten
  • c = ljusets hastighet i vakuum
  • \( t_o \) = observatörens tid (på ess)
  • \( t_j \) = tiden på jorden
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se