Kondensator

\[i = \hat{i} \sin(\omega t) \]

\[ u = \frac{\hat{i}}{C \omega} \sin(\omega t - \pi/2) \]

\[ U=X_c I \]

\[ X_c = \frac{1}{\omega C} \]

  • \( \hat{u} \) = Spänningens toppvärde
  • \( \hat{i} \) = Strömmen toppvärde
  • \( X_c \) = Kapacitiva reaktansen
  • C = Kondensatorns kapacitans
  • L = Induktansen
  • \( \omega \) = Vinkelhastigheten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se