Växelspänning och Växelström

\[ u = \hat{u} \sin(\omega t) \] och \[i = \hat{i} \sin(\omega t) \]

  • \( \hat{u} \) = Spänningens toppvärde
  • \( \hat{i} \) = Strömmens toppvärde
  • \( \omega \) = Vinkelhastigheten
  • t = Tiden
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se