Plancks strålningslag

\[ \frac{d M}{d \lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\text{e}^{\frac{hc}{\lambda\cdot k\cdot T}} - 1} \]

  • \( \lambda \) = våglängden
  • T = temperaturen
  • h = Placks konstant
  • c = ljusets hastighet i vakuum
  • k = Boltzmanns konstant
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se