Potential

\[ V = \frac{E_{ \text{pot} }}{Q} \]

  • V = Potential
  • \( E_{ \text{pot} } \) = Potential energi
  • Q = Laddning
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se