Plan pendel

\[ T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \]

  • \( \ell \) = pendelns längd
  • g = gravitationsaccelerationen
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se