Doppler - Både sändare och mottagare rör sig emot varandra

\[ f_{ \text{ mottagare} } = f_s \cdot \frac{v_{\text{ ljud}} + v_{ \text{mottagare}} }{v_{\text{ljud}} - v_{ \text{ sändare} }} \]

  • \( f_s \) = sändarens frekvens
  • \( v_{\text{ljud}}\) = ljudhastigheten
  • \( v_{ \text{ mottagare}} \) = mottagarens hastighet
  • \( v_{ \text{sändare} } \) = sändarens hastighet, båda räknas positivt i riktning mot varandra
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se