Kvanttal

Vi har fyra stycken kvantal och de lyder som följande:

  • huvudkvanttal n = 1, 2,3 ...
  • bankvanttal \(l\) = 0,1,2,3 ... (n-1)
  • magnetiska kvanttalet \( m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ... \pm l \)
  • spinnkvanttal \( m = \pm \frac{1}{2} \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se