Bohrs atommodell

\[ E_n = -\frac{13,6Z^2}{n^2} eV \]

  • \(E_n\) = energi vid given nivå
  • Z = atomnummer
  • n = nivåns nummer, räknat inifrån
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se