Rörelsemängd

\[ p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2 }} = \gamma mv \]

  • p = rörelsemängd
  • m = massa
  • v = hastighet
  • c = ljusets hastighet i vakuum
  • \( \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c}\right)^2}} \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se