Total energi

\[ E = mc^2 \gamma = \sqrt{m^2c^4 + p^2 c^2} \]

  • E = energi
  • p = rörelsemängd
  • m = massa
  • c = ljusets hastighet i vakuum
  • \( \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}} \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se