Kapacitans två plattor

\[ C = \varepsilon \frac{A}{d} \]

  • \( \varepsilon \) = Permittiviteten hos materialet
  • A = Plattornas area
  • d = Avståndet mellan plattorna
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se